Svensk Luft & miljöteknik AB

Svensk Luft & miljöteknik skall genom aktivt samarbete med kunder, projektörer och leverantörer, med kompetenta medarbetare samt med styrda och kontrollerade processer, sträva efter att uppfylla kunders krav och förväntningar, för att bygga vidare på och behålla kundernas och övriga intressenters förtroende.

 

Kvalitetspolicyn innebär att,

 

Det är våra kunders krav, behov och förväntningar som styr vårt arbete.

Varje uppdrag vi åtar oss skall stämma överens med kundens förväntningar och utföras till våra kunders belåtenhet.

Varje medarbetare är kompetent för sin uppgift och skall tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav.

Våra inköp sker från godkända leverantörer vars produkter uppfyller ställda krav.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och skall lära av våra misstag. Detta realiseras genom utvärdering av våra resultat och fastställande av förbättringsmål.

Vi följer upp att kunden är nöjd med våra genomförda uppdrag och övriga tjänster.

Genom att ständigt förbättra och utveckla koncept, produkter och teknik i vår verksamhet skall vi säkerställa att vi långsiktigt skall tillhöra de främsta inom vårt verksamhetsområde.

Vi uppfyller de författningskrav som vår verksamhet omfattas av.

Vi skall göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd för våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Svensk Luft & miljöteknik AB utvärderar och granskar regelbundet kvalitetspolicyn.

 

Trollhättan 2010-01-15

Svensk Luft & miljöteknik AB

Kari Lilja