Svensk Luft & miljöteknik AB

Vi erbjuder våra kunder

  • Mätning och injustering av luftmängder på ventilationssystem

 

  • Ljudmätning

 

  • Radon mätningar och radon utredningar

 

  • Mätning och loggning av fukt

 

  • Mätning och loggning av temperaturer

 

  • Mätning och loggning av COhalter

 

  • Inspektion med kamera i bla.ventilationskanaler & skorstenar

 

  • Vi erbjuder också service på ventilation, ombyggnationer samt nyproduktion av ventilationssystem.